About

Er du interessert i gamle annonser (fra 1930-1980), følg med denne bloggen!
Hver uke en ny gammel annonse. Eller kanskje en gammel ny annonse.

For å slå en prat, prøv epost, twitter eller msn.

God fornøyelse,

<< Herbert