Juriaan Schrofer: Siste De Gruyter annonser

I 1960-tallet (1964 tror jeg det var) kjørte De Gruyter en serie kaffe-annonser. Annonse-serien har en meget spesiell utforming, og utformingen er med med å bestemme hvordan man skal tolke tekst. Litt kult nå er referansen nederst i midten til å ihvertfall følge med med TV-reklamen (dato og tid var spesifisert i annonsene). Jeg oversatt …

Fra Zijlstra kaffe til kaffe fra De Gruyter

På lik linje med Zijlstra var også De Gruyter en dagligvarebutikk. Butikkjeden begynte egentlig i 1818, da Piet de Gruyter kjøpte en bokhvete-mølle (Gruyter kommer det nederlandske ordet “grutter”, som lages av bokhvete). Litt etterpå kjøpte han butikklokaler i nærheten for å selge produktene sine.  Piet var kjent som smart og litt utspekulert, og får …

3rd one up – siste Koen van Os foreløpig

Som sagt sist uke så har Koen van Os designet mye mer enn kaffeplakater for Zijlstra dagligvarebutikk. Og Zijlstra solgte mye mer enn bare kaffe, men ettersom denne plakaten var den siste jeg fant fra Van Os for Zijlstra tenkte jeg ta den med likevel – det var bare så lite jeg kunne gjøre med …