Juriaan Schrofer: Siste De Gruyter annonser

I 1960-tallet (1964 tror jeg det var) kjørte De Gruyter en serie kaffe-annonser. Annonse-serien har en meget spesiell utforming, og utformingen er med med å bestemme hvordan man skal tolke tekst. Litt kult nå er referansen nederst i midten til å ihvertfall følge med med TV-reklamen (dato og tid var spesifisert i annonsene). Jeg oversatt …

Juriaan Schrofer: Arbeid for De Gruyter

Jurriaan Schrofer (1926-1990) var interessert og opptatt av font, tegnskrift, bokstaver og utforming. Her de to siste annonsene for De Gruyter fra 1964 som jeg fant. Disse var del av en serie annonser med lik struktur. De Gruyter fokuserer i annonse-serien ikke på kjente slogans (“Ukens godteri” eller “Tyven Piet” — sistnevnte er vel mulig …

Fra Zijlstra kaffe til kaffe fra De Gruyter

På lik linje med Zijlstra var også De Gruyter en dagligvarebutikk. Butikkjeden begynte egentlig i 1818, da Piet de Gruyter kjøpte en bokhvete-mølle (Gruyter kommer det nederlandske ordet “grutter”, som lages av bokhvete). Litt etterpå kjøpte han butikklokaler i nærheten for å selge produktene sine.  Piet var kjent som smart og litt utspekulert, og får …