Juriaan Schrofer: Arbeid for De Gruyter

Jurriaan Schrofer (1926-1990) var interessert og opptatt av font, tegnskrift, bokstaver og utforming. Her de to siste annonsene for De Gruyter fra 1964 som jeg fant. Disse var del av en serie annonser med lik struktur. De Gruyter fokuserer i annonse-serien ikke på kjente slogans (“Ukens godteri” eller “Tyven Piet” — sistnevnte er vel mulig …