Juriaan Schrofer: Siste De Gruyter annonser

I 1960-tallet (1964 tror jeg det var) kjørte De Gruyter en serie kaffe-annonser. Annonse-serien har en meget spesiell utforming, og utformingen er med med å bestemme hvordan man skal tolke tekst. Litt kult nå er referansen nederst i midten til å ihvertfall følge med med TV-reklamen (dato og tid var spesifisert i annonsene). Jeg oversatt …

Fra Zijlstra kaffe til kaffe fra De Gruyter

På lik linje med Zijlstra var også De Gruyter en dagligvarebutikk. Butikkjeden begynte egentlig i 1818, da Piet de Gruyter kjøpte en bokhvete-mølle (Gruyter kommer det nederlandske ordet “grutter”, som lages av bokhvete). Litt etterpå kjøpte han butikklokaler i nærheten for å selge produktene sine.  Piet var kjent som smart og litt utspekulert, og får …