Juriaan Schrofer: Arbeid for De Gruyter

Jurriaan Schrofer (1926-1990) var interessert og opptatt av font, tegnskrift, bokstaver og utforming. Her de to siste annonsene for De Gruyter fra 1964 som jeg fant. Disse var del av en serie annonser med lik struktur. De Gruyter fokuserer i annonse-serien ikke på kjente slogans (“Ukens godteri” eller “Tyven Piet” — sistnevnte er vel mulig …

Fra Zijlstra kaffe til kaffe fra De Gruyter

På lik linje med Zijlstra var også De Gruyter en dagligvarebutikk. Butikkjeden begynte egentlig i 1818, da Piet de Gruyter kjøpte en bokhvete-mølle (Gruyter kommer det nederlandske ordet “grutter”, som lages av bokhvete). Litt etterpå kjøpte han butikklokaler i nærheten for å selge produktene sine.  Piet var kjent som smart og litt utspekulert, og får …

3rd one up – siste Koen van Os foreløpig

Som sagt sist uke så har Koen van Os designet mye mer enn kaffeplakater for Zijlstra dagligvarebutikk. Og Zijlstra solgte mye mer enn bare kaffe, men ettersom denne plakaten var den siste jeg fant fra Van Os for Zijlstra tenkte jeg ta den med likevel – det var bare så lite jeg kunne gjøre med …

Annonse 2 – av Koen van Os

Det tok lite tid å tilrettelegge annonsen for denne uken – jeg byttet ut bakgrunnen, fikset litt på føldemerker, og brukte litt tid på å finne en snodig tekst. Annonsen ble designet av Koen van Os i 1948, og han har utarbeidet mange flere fine plakater. Det jeg ikke viste men fant ut er at …